วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การบริการ คลินิกสัตว์ นอกเวลา หลัง สองทุ่ม โทร 0887650680
การบริการนอกเวลา
เนื่องจาก มีผู้รักสัตว์ได้มาใช้บริการในเวลากลางคืน เป็นจำนวนมาก และไม่มี คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ใดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหรือกึ่งทางการมาก่อน
เพื่อให้ ให้การบริการของโรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์ธานี สามารถบริการแก่ผู้รักสัตว์ เลี้ยง เพื่ออำนวยความสะดวกในเวลากลางคืน จึงได้ปรับปรุงการบริการ เพิ่ม หลังสองทุ่มไว้บริการ ผู้รักสัตว์เลี้ยง โทรหาเราได้ที่ 0887650680
0

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การควบคุมดูแลแมวที่มีอายุมาก


การควบคุมดูแลแมวที่มีอายุมากของคุณเกี่ยวกับอาการของโรคต่างๆ
ถ้าแมวที่มีอายุมีท่าทางว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกี่ยวกับหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้น อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการมีอายุมากขึ้น หรืออาจจะเกิดจากการมีโรคเกิดขึ้นก็ได้ ซึ่งเหล่านี้จะช่วยเตือนให้รู้ว่าเป็นโรคได้แต่เนิ่นๆ ขบวนการ
1.การควบคุมการกินอาหาร ว่าจะให้กินเมื่อใด กินอาหารประเภทไหน มีการกินหรือการกลืนลำบากหรือเปล่า และอาเจียนหรือไม่
2.การควบคุมการกินน้ำ โดยดูว่ามีการกินน้ำมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติหรือไม่
3.การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระโดยดูที่ สี ปริมาณ ความเข้มข้น ความถี่ในการขับถ่าย หรือดูว่ามีอาการเจ็บปวดขณะปัสสาวะหรืออุจจาระหรือไม่ หรือดูว่ามีการขับถ่ายเรี่ยราดหรือไม่
4.ชั่งน้ำหนักทุกๆ 2 เดือน
5.. มีการตรวจและตัดเล็บ ตรวจดูแผลตามตัว รวมถึงกลิ่นที่ผิดปกต การขยายใหญ่ของช่องท้องและดูว่ามีอาการขนร่วงหรือไม่
6..การควบคุมด้านพฤติกรรม ดูการนอน การแสดงออกต่อผู้คนรอบข้างมีอาการตกใจง่ายหรือไม่ และลักษณะท่าทางการนอนผิดปกติหรือไม่
7..การควบคุมด้านท่าทางและการเคลื่อนไหว เช่นมีการชักหรือไม่ การสูญเสียการทรงตัว หรือเจ็บขา
8.ดูความผิดปกติของการหายใจ หรือดูว่ามีการไอ มีการหอบหายใจ การจามหรือไม่
9.ดูแลสุขภาพฟัน แปรงฟันให้แมวอย่างสม่ำเสมอ ดูว่ามีสิ่งผิดปกติในปากหรือไม่ ดูปริมาณน้ำลาย และดูลักษณะสีของเหงือกว่าเป็นสีเหลือง ชมพูหรือม่วง
10.ควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมว่าแมวของคุณมีความสุขสบายหรือไม่
11.พาไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์ของคุณเป็นประจำ
ลักษณะอาการที่พบบ่อยและโรคที่เกี่ยวข้อง
1. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โรคที่เกี่ยวข้อง คือ ความเจ็บปวดจากข้ออักเสบหรือสภาวะอื่นๆ การสูญเสียการมองเห็นและการได้ยิน โรคตับ โรคไต โรค Hepatic lipidosis
2. การอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย โรคที่เกี่ยวข้อง คือ การทำงานผิดปกติของ Mitral valve โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง โรคอ้อน โรคมะเร็ง
3.การเปลี่ยนแปลงในด้านความกระตือรือร้นของร่างกาย โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรค Hyperthyroidism โรคข้ออักเสบ ความเจ็บปวดต่างๆ ความอ้วน โลหิตจาง ความผิดปกติของ Mitral valve และโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคมะเร็ง
4.น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น โรคที่เกี่ยวข้อง คือ ความอ้วน
5.น้ำหนักลด โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคมะเร็ง โรคไต โรคตับ โรคของระบบทางเดินอาหาร การกินอาหารลดลง Hyperthyroidism Hepatic lipidosis โรคฟัน ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ Mitral valve โรคหัวใจ การอักเสบของลำไส้
6.การไอ โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง
7.การดื่มมากและปัสสาวะบ่อย โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต Hyperthyroidism
8.การอาเจียน โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคไต โรคตับและโรคของระบบทางเดินอาหาร
9.อาการท้องเสีย โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคของระบบทางเดินอาหาร การอักเสบของลำไส้ โรคไต โรคตับ และอาจเกิดจากการเปลี่ยนอาหารเร็วเกินไป
10.การชัก โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคลมชัก ( Epilepsy ) โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต
11.อาการลมหายใจเหม็นผิดปกติ โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคฟัน โรคมะเร็งในช่องปาก โรคไต
12.อาการขาเจ็บ โรคที่เกี่ยวข้อง คือ การลุกลำบาก การเดินผิดปกติ ข้ออักเสบ ความอ้วน เบาหวาน
13.การกลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือการถ่ายเรี่ยราด โรคที่เกี่ยวข้อง คือ การเป็นเนื่องจากข้ออักเสบ การอักเสบของลำไส้ Bladder stones โรคมะเร็ง
14.อาการบวมและการกระแทก โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคมะเร็งและเนื้องอกต่างๆ
15.การเปลี่ยนความอยากของอาหาร โรคที่เกี่ยวข้อง คือ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต ความเครียดและความเจ็บปวดต่างๆ อาจเกิดจากฤทธิ์ของยา โรคปากและฟัน Hyperthyroidism และ Hepatic lipidosis

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ตอบคำถามปัญหาการเลี้ยงสัตว์


ท่านเจ้าของสัตว์ ที่อยากถามปัญหาและอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแล เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของท่าน ตลอดจนการรักษาสุขภาพสัตว์

ที่นี้เรา มีคุณหมอที่มีความชำนาญมาตอบปัญหาให้ท่าน ท่านตั้งคำถาม โดยคลิกที่ หัวข้อความคิดเห็น ด้านหลังของ บทความนี้
ทางเราจะ มาตอบคำถามให้ทันที ครับ ขอเชิญทุกท่านเลยครับ

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ และการบริการ


โรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 130/210-212 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร 0887650680 อยู่ในบริเวณ บขส ใหม่ ท่ากูบ

บริการ *ตรวจรักษาโรคทั่วไป *ฉีดวัคซีนตามโปรแกรม *กำจัดเห็บ หมัด พยาธิภายในและภายนอก

*เอ็กซเรย์ ตรวจเลือด *ศัลยกรรม ผ่าตัด ทำหมัน *ฝากท้องทำคลอด

รับฝากเลี้ยงสุนัขและแมวทั้งป่วยและไม่ป่วย

จำหน่ายอาหาร แชมพู โซ่คอปลอกคอ สุนัขและแมว

บริการโดยนายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คุณเข้าชมเป็นคนที่